Nabór pracowników

W związku z ciągły rozwojem naszej firmy poszukujemy:


Kierownik Budowy - Inżynier Budowy

Opis stanowiska:

 • organizowanie i koordynacja prac na budowie – organizacja pracy poszczególnych ekip (własnych i podwykonawców), zabezpieczenie odbiorów materiałów
 • nadzór nad realizacją robót
 • kontrola procesu budowy w zakresie jakości, terminowości i przestrzegania przepisów BHP
 • raportowanie realizacji robót
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji budowy
 • dokonywanie obmiarów powykonawczych robót
 • rozliczanie robót i uczestnictwo w odbiorach
 • praca na terenie całej Polski

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w stopniu bez ograniczeń (warunek konieczny).
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót
 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej
 • obsługa komputera, obsługa pakietu MS Office
 • samodzielność, komunikatywność
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych

Oferujemy:

 • niezbędne narzędzia pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
 • stabilność zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez RAFBACH z siedzibą w Łęgu Tarnowskim."
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Pracownik ogólnobudowlany

Opis stanowiska:

 • wykonywanie prac wykończeniowych i / lub murarskich
 • praca na terenie całej Polski

Wymagania:

 • doświadczenie w wykonywaniu prac 
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • niezbędne narzędzia pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
 • stabilność zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez RAFBACH z siedzibą w Łęgu Tarnowskim.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)